Vypestuj
si vlastný domov

Oživujeme kultúru konopy siatej 

a moderným spôsobom nadväzujeme na tradíciu 

konopársko-ľanárskych závodov

 • Vízia

  Na Slovensku založený klaster je zameraný na výskum a vývoj nových alebo inovovaných konopných výrobkov. Spolu s Konopným družstvom prevzal úlohu partnerskej inštitúcie pre rozvoj konopného priemyslu a naň technologicky orientovaných spoločností. Ich cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj konopnej výroby s vysokou pridanou a ekologickou hodnotou. Aplikovaním princípov kooperatívneho a obehového hospodárstva vytvárajú interakciu špecializácií vo vývoji a výrobe organických výrobkov z regionálnych surovín.

  Súčasný vývoj

  Súčasnou vývojovou úlohou lisované dosky alebo panely z konopného pazderia (vysoký objem) a recyklovaných materiálov. Prvým výstupom je doska HEMREC 550, avšak prebiehajú ďalšie skúšky rôznych pomerov objemov, hustôt a spojív pre použitie v stavebníctve a pri výrobe nábytku.


  Výrobky s očakávanými vlastnosťami a nižšou hmotnosťou prinesú uvoľnenie ekologickej záťaže, znížia emisie zo spracovania, výroby, dopravy a prispejú k zníženiu ťažby lesov.

  HemRec dosky

  This website is created with Website Builder - Ucraft
  i want a website like this
  Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft